Jenny linds vei

Prosjektet omfatter 6 boenheter fordelt på 3 bygg. Husene er plassert i et sørvestvendt skrående terreng med utsikt over Fyllingsdalen. Det skrående terrenget er modellert i flere terrasser som gir rom for private hager, men også et større fellesareal og lekeplass beskyttet mellom husene. Hvert enkelt hus åpner seg mot utsikten ved bruk av glass.

Status: Ferdigstilt 2011
Adresse: Jenny Linds vei
Areal: 800 m2
Foto:  Origo Arkitektgruppe                                                                                                                                

Forrige prosjekt                                                                                                                                      Neste prosjekt