GOD SOMMER

Oppgraderingen av NHH Hovedbygg går inn i en travel fase, rivearbeider inne og ute er i full gang. Høyblokkens vernede fasader får utvendig isolasjon med kledning i sink. Innvendig åpnes opp for skolens nye «hjerte». Nye auditorier, case-labs og konsept for arbeidsplasser er utviklet i samarbeid med Statsbygg og NHH.


ORIGO VINNER NATIONALTHEATRET

Vi skal tegne Nationaltheatret sammen med RATIO arkitekter, FuthArk arkitekter og Sweco Norge. Les mer om prosjektet her.

Nationaltheatret.jpg

NYE PARTNERE

Solveig Amundsen og Lise Ringheim går inn som partnere i Origo Arkitektgruppe AS. Vi ser frem til samarbeidet fremover.


SOLSTRANDKONFERANSEN 2019

Origo deltok på årets Solstrandkonferanse som hadde fokus på Lean og VDC i byggebransjen. Vår medarbeider Eva Kathrine Frøisland var foredragsholder og presenterte sine erfaringer med bruk av 4D i planlegging og oppfølging av byggeprosjektet BUS2 - Barne - og ungdomssykehuset trinn 2.

Lenke til konferansen finner du her.

Er man medlem av VVS-foreningen kan man se video av presentasjonen på deres nettside.


AKUTTSENTER FOR UNGDOM PÅ TOPPE

Byggingen av et nytt akuttsenter for ungdom på Toppe i Åsane, er i gang. Det nye bygget er omlag 1000 m2og vil erstatte Klokkarlia akuttsenter. Målgruppen er ungdommer mellom 13 og 18 år som har behov for utvikling og forandring. Anlegget er dimensjonert for seks beboere og åtte ansatte.

Prosjektet satser stort på BIM med en papirløs byggeplass, digital byggegrop, logistikk og HMS-avtale. Les mer om dette her.


Julekort til nettside.JPG

I år har Origo Arkitektgruppe blant annet jobbet med en kartlegging av de viktigste utbygging/restaureringsperiodene i Rosenkrantztårnets historie. Prosjektet er BIM-modellert basert på lasermåling.


STUDIETUR TIL HELSINKI

 Gnistrende høst med vandringer i by, i parker, langs sjøer, og på kulturarenaer. Besøk i Alvar Altos bolig og kontor, Otanemi Campus, Aalto university.  Bygrep med nye sammenhenger, ny bruk av gamle anlegg, nye undervisnings- og kulturbygg.


STRØMME GÅRD

Første og andre byggetrinn er ferdigstilt. Det tredje byggetrinnet er i gang. Mer info om prosjektet finner du her.


HJELTEFJORDEN ARENA ÅPNET

Første byggetrinn av Hjeltefjorden Arena ble i høst ferdigstilt. Ny flerbrukshall med aktivitetsflate, kafe, tribune,styrkerom og buldrerom står klar til bruk! Mer info om prosjektet finner du her.


STUDIETUR I REGI AV ARKITEKTFORUM FOR HELSEBYGG

Per Kleve utarbeidet program og sto for gjennomføring av studietur i Danmark i regi av Arkitektforum for Helsebygg i 2018, tema PSYKIATRI.

Lenke til studieturen finner du her.


BERGEN STASJON

Oppgradering av sentrale publikumsarealer med samlet designstrategi for publikumsarealer og nye servicepunkter i stasjonshallen. Byggetrinn 1 ble ferdigstilt i 2018, mens byggetrinn 2 pågår. Mer info om prosjektet finner du her.


FLYTTEMELDING:

origo_flyttemelding 2017.jpg

ARTIKKEL OM ARKITEKTUR OG PSYKIATRI

Per Kleve i Origo Arkitektgruppe har skrevet en artikkel om arkitektur og psykiatri i magasinet HTM 2017:5: "På sitt beste har arkitektur og psykiatrisk behandling det til felles at begge fagfelt arbeider med fornemmelsesnivå, følelsesnivå og forståelsesnivå. Hva skal til for å skape gode bygg for psykiatri, og hva vet vi i dag?" 


Les hele artikkelen her.
 


høst 2017: nye lokaler

Origo flytter til nye lokaler før jul. Vi gleder oss!

Origo flytter til nye lokaler før jul. Vi gleder oss!


a-bygget ved årstad vgs er åpnet

Etter åpningen av A-bygget fremstår skolen nå med innvendig forbindelse mellom alle byggene. Det «magiske planet» binder sammen A, B og C-bygget.

Oppgraderingen har fokus på autentisk kvalitet og gjenbruk, kombinert med transformasjon gjennom nye plangrep. Ny heis, nye gjennomgangslinjer og siktlinjer gir et åpnere preg, med bedre sammenheng mellom rommene. Aula og kantine er bundet sammen med amfi og hovedinngang i Mellombygg.


kronstad dps får bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2015

Origo Arkitektgruppe er stolte over å bli tildelt Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2015 for Kronstad distriktpsykiatriske senter. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Smedsvig Landskapsarkitekter. DPS'en har døgn- og dagavdelinger, og gir rolige behandlingsarealer med takhager og skjermete atrier for rekreasjon. Les juryens begrunnelse her og se flere bilder fra prosjektet i Arkitektur N.