Kronstad DPS

Nytt distriktspsykiatrisk senter. Psykiatriske poliklinikker, dagavdeling, terapi og undervisning. Administrative kontorfunksjoner, ambulant team og sengeavdelinger. Takhager gir skjermede uterom i et ellers trafikkert og støyende bymiljø. Smedsvig Landskapsarkitekter har utformet hagene i anlegget. Kronstad DPS ble tildelt Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2015
Status: Ferdigstilt 2013
Adresse: Danmarks plass, Bergen
Areal: 12 500 m2
Foto: Helge Skodvin og Origo Arkitektgruppe

Forrige prosjekt                                                                                                                                         Neste prosjekt