Marie Joys' hus

Marie Joys’ hus er først og fremst et sengebygg, men i tillegg også et fullverdig sykehus med akuttmottak, poliklinikker, sengeposter, laboratorium og avdeling for radiologi. Bygget skal de første 6-7 årene romme Barneklinikken, inntil det nye Barne- og Ungdomssykehuset står ferdig årsskiftet 2022/23. Deretter skal det romme ulike enheter med voksne pasienter fra Sentralblokken. Detaljprosjekt i totalentreprise, basert på forprosjekt fra Ottar arkitekter.
Status: Ferdigstilt 2016
Adresse: Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Areal: 11 500 m2
Foto: Helge Skodvin

Forrige prosjekt                                                                                                                                  Neste prosjekt