Bønes flerbrukshall

Flerbrukshall for idretts- og kulturaktiviteter som harmonerer med eksisterende skoleanlegg ved Bønes skole. idrettshall, garderober og black-box i første etasje. Galleri med kultur-, musikk- og multirom.
Status: Ferdigstilt 2013
Adresse: Bønes, Bergen
Areal: 2 200 m2
Foto: Helge Skodvin

Forrige prosjekt                                                                                                                                         Neste prosjekt