Dag- og thoraxkirurgi

Ny avdeling for dag- og thoraxkirurgi i Sentralblokken ved Haukeland universitetssjukehus. Prefabrikkerte operasjonssaler, inkludert hybridstue med støttefunksjoner. Fire ultrarene stuer.
Status: Ferdigstilt 2013
Adresse: Haukeland Universitetssjukehus, Bergen
Areal: 4 500 m2

Forrige prosjekt                                                                                                                                         Neste prosjekt