Strømme gård

Vinnerutkast i innbudt konkurranse. 127 boenheter i form av rekkehus, tomannsboliger og firemannsboliger. Boligene er formet i klynger, tun og gater, og bebyggelsen er oppdelt i større og mindre fellesskap. Prosjektet er delt inn i fire byggetrinn.
Status: Byggetrinn 1 under bygging, oppstart byggetrinn 2 2017
Adresse: Fyllingsdalen, Bergen
Areal: 37 000 m2

Forrige prosjekt                                                                                                                                         Neste prosjekt