FJELLIEN

Ny enebolig med mindre hageanlegg. Origo var ansvarlig søker og arkitekt, og har fulgt prosjektet fra skissefase til ferdigstillelse. Boligen skal fungere som pensjonistbolig, og er, på tross av sin begrensete grunnflaten, romslig og har god fremkommelighet. Boligen ligger i fjellsiden nær bykjernen, med villamessig bebyggelse rundt seg. Villaene står i store hager etablert på tørrmurer, og er godt synlig fra byen.Hovedgrepet har vært å la det nye bygget fremstå som en del av mur- og hagelandskapet for å forhindre at det skiller seg for mye ut. Boligens fasade oppleves som en ny hagemur, og det grønne taket oppleves som en forlengelse av naboens hage. Den eksisterende bebyggelsen dominerer, mens det nye bygget underordner seg stedets karakter og kvalitet.

Status: Ferdigstilt 2018
Adresse: Fjellien, Bergen
Areal: 164 m2
Foto: Helge Skodvin og Origo Arkitektgruppe                                                                                                                                

Forrige prosjekt                                                                                                                                      Neste prosjekt