Sandviken brannstasjon

Fornying og oppgradering av vernet brannstasjon. Bolig for vaktmannskap, kontorer, garderober og lagring av utstyr.
Status: Under bygging
Adresse: Sandviksveien 2, Bergen
Areal: 1 350 m2
Arkivfoto: Bergen byarkiv

Forrige prosjekt                                                                                                                                         Neste prosjekt