RYPEFJORD MARINA

Ilustrasjonsprosjekt for marina og boliger. Konsekvensutredning som del av reguleringsprosess.

Status: 2008
Adresse: Rypefjord, Hammerfest
Areal: 120 eheter og marina
Foto:  Origo Arkitektgruppe                                                                                                                                

Forrige prosjekt                                                                                                                                      Neste prosjekt