Kreftavdeling, Ålesund sjukehus

Nybygg for kreftbehandling, strålebunkere, poliklinikk og sengeposter. Kompakt volum med atrier.
Status: Kreftavdeling ferdigstilt 2004. Utvidelse strålebunker ferdigstilt 2014
Adresse: Åsehaugen, Ålesund
Areal: 5 000 m2 + 350 m2 tilbygg

Forrige prosjekt                                                                                                                                         Neste prosjekt