Kreft- og isolatsenter Ullevål

Poliklinikker, sengeposter, stråleterapi, isolat og karanteneavdeling ved Ullevål universitetssykehus. I samarbeid med Arkitektene Astrup og Hellern.
Status: Ferdigstilt 2006
Adresse: Ullevål, Oslo
Areal: 15 000 m2

Forrige prosjekt                                                                                                                                Neste prosjekt