PSYKIATRISK AKUTTMOTTAK SANDVIKEN

Prosjektet omfatter mottaksenhet med nytt mellombygg og 2 sengeposter i eksisterende bygningsmasse, med tilhørende personalrom og kontorer i 3.etasje, Et nytt auditorium (ca 100 plasser) er lagt i mellombyggets 2.etasje. Sammen med den eldre bebyggelsen skaper mellombygget skjermete utesoner mot gårdsrommet. Prosjektet er forbundet med den andre siden av gårdsrommet med ny baldakin.
Status: Ferdigstilt 2008
Adresse: Bergen
Areal: 2800 m2

Forrige prosjekt                                                                                                                                         Neste prosjekt