BERGEN TINGHUS

Bergen Tinghus er tegnet av Egill Reimers og sto ferdig i 1933.

Arbeidet omfatter fasaderehabilitering og innvendig oppgradering av indre sone.Oppgaven knyttet til fasaderehabilitering besto i å beskrive behandling av overflater og komponenter basert på analyser og innhentede referanser, utarbeidelse av tilbudsgrunnlag, og oppfølging på byggeplass.

Indre sone: Prosjektering og oppfølging av soneskille 2.-5. etasje for å innfri krav til sikkerthet og beredskap.
Status: Ferdigstilt 2018
Adresse: Tårnplass 2, Bergen sentrum
Areal: 12 000 m2

Forrige prosjekt                                                                                                                                         Neste prosjekt