Grieghallen

Fornying og oppgradering av verneverdig kulturbygg. Fasiliteter for utøvere, resepsjon, utbedring av scenetekniske forhold. I samarbeid med Ratio Arkitekter AS.
Status: Ferdigstilt 2015
Adresse: Edvard Griegs plass 1, Bergen sentrum
Areal: 14 000 m2
Foto: Helge Skodvin

Forrige prosjekt                                                                                                                                         Neste prosjekt