Stallbygningen

Rehabilitering av fredet bygg. Oppgradering av kjøkken, lager og personalrom. Nytt storkjøkken, kjølerom og fryserom.
Status: Ferdigstilt 2016
Adresse: Stallbygningen, Bergenhus festning
Areal: 300 m2

Forrige prosjekt                                                                                                                                         Neste prosjekt