odda videregående skole

Rehabilitering og ombygning av yrkesskoledelen av Odda videregående skole samt utomhusarbeider. Skolen var bygget i 1964 og arbeidene omfattet oppgradering av fasader og reorganisering av skolefunksjoner, herunder nytt auditorium, reorganisering av klasserom, administrasjon, arbeidsrom for lærere, garderober/gymsal, nye tekniske rom etc. Bearbeiding og supplering av utomhusfunksjoner, bl.a. nye sykkel- og mopedskur.

Arbeidene ble gjennomført i 2 byggetrinn, mens skolen var i drift. 1. byggetrinn omfattet fasademessige arbeider, isolering og tekking, tekniske rom og noen innvendige arbeider. 2. byggetrinn omfattet resterende innvendige arbeider, bl.a. verksteder/laboratorier og nytt auditorium.

Status: Ferdigstilt 2018
Adresse: Odda, Kvam Herad
Areal: 6500 m2
Foto: HENT og Origo Arkitektgruppe                                                                                                                                

Forrige prosjekt                                                                                                                                      Neste prosjekt