Folke Bernadottes veg

Fasadeutredning / mulighetsstudie for rehabilitering av kontorbygg i Folke Bernadottes veg, på vegne av Nordea.
Status: 2017
Adresse: Fyllingsdalen, Bergen
Areal: -

Forrige prosjekt                                                                                                                                  Neste prosjekt