ÅRSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE - REHABILITERING og tilbygg

Løpende oppgradering og transformasjon av Hordalands største yrkesfaglige videregående skole. Klasserom, idrettsfunksjoner, bibliotek, lærerarbeidsplasser, aula, amfi. Yrkesfaglige spesialrom. Strategi for samlet profil og materialbruk.
Status: B-bygget, TC-bygget og A-bygget ferdigstilt 2017
Adresse: Danmarks plass, Bergen
Areal: 33 000 m2 ombygging, 3 300 m2 nybygg
Foto: Helge Skodvin og Origo Arkitektgruppe

Forrige prosjekt                                                                                                                                      Neste prosjekt