FLYTTEMELDING:

origo_flyttemelding 2017.jpg

ARTIKKEL OM ARKITEKTUR OG PSYKIATRI

Per Kleve i Origo Arkitektgruppe har skrevet en artikkel om arkitektur og psykiatri i magasinet HTM 2017:5: "På sitt beste har arkitektur og psykiatrisk behandling det til felles at begge fagfelt arbeider med fornemmelsesnivå, følelsesnivå og forståelsesnivå. Hva skal til for å skape gode bygg for psykiatri, og hva vet vi i dag?" 


Les hele artikkelen her.
 


høst 2017: nye lokaler

 Origo flytter til nye lokaler før jul. Vi gleder oss!

Origo flytter til nye lokaler før jul. Vi gleder oss!


a-bygget ved årstad vgs er åpnet

Etter åpningen av A-bygget fremstår skolen nå med innvendig forbindelse mellom alle byggene. Det «magiske planet» binder sammen A, B og C-bygget.

Oppgraderingen har fokus på autentisk kvalitet og gjenbruk, kombinert med transformasjon gjennom nye plangrep. Ny heis, nye gjennomgangslinjer og siktlinjer gir et åpnere preg, med bedre sammenheng mellom rommene. Aula og kantine er bundet sammen med amfi og hovedinngang i Mellombygg.


kronstad dps får bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2015

Origo Arkitektgruppe er stolte over å bli tildelt Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2015 for Kronstad distriktpsykiatriske senter. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Smedsvig Landskapsarkitekter. DPS'en har døgn- og dagavdelinger, og gir rolige behandlingsarealer med takhager og skjermete atrier for rekreasjon. Les juryens begrunnelse her og se flere bilder fra prosjektet i Arkitektur N.