Universell utforming Håkonshallen

Nytt inngangsparti til fredede Håkonshallen, tilpasset universelle krav.
Status: Pågår
Adresse: Håkonshallen, Bergenhus festning

Forrige prosjekt                                                                                                                                         Neste prosjekt