Post- og besøksadresse:

Nikolaikirkeallmenningen 2b
5003 Bergen

Telefon: +47 55 30 49 00
E-post: origo@origoark.no

Org. nr: 943 577 374