Om oss

Origo Arkitektgruppe arbeider med arkitektur, plan, konstruksjon og design. Vi leverer prosjekter på et høyt faglig nivå med vekt på nytenkning og kvalitet. Vi har som mål å skape bygg som er rike på opplevelser, og arbeider med rasjonelle, effektive og oversiktlige strukturer i løsningene.

Origo ble stiftet i 1987, og har siden oppstart hatt hovedtyngden av sine oppdrag innen komplekse bygg. Vi har varierte oppdrag i de fleste kategorier: Helsebygg og sykehus, skoler, idrettsbygg, boliger, rehabilitering og restaurering. Vi har god kjennskap til offentlig planlegging og forvaltning, og utfører mulighetsstudier og prosjektrelaterte reguleringsplaner.

Origo Arkitektgruppe as eies av Rikke Charlotte Sundt, Per Kleve og Eirik Oen Lie. Vi er i dag 13 engasjerte og dyktige medarbeidere. Gjennom utvikling av prosjekter, deltagelse i konkurranser, kursing og rekruttering, videreutvikler vi et godt fagmiljø med variert kompetanse.

Medarbeidere

Per Kleve Daglig leder/Sivilark./Eier 970 40 930 pk@origoark.no

Per Kleve
Daglig leder/Sivilark./Eier
970 40 930
pk@origoark.no

Rikke Ch. Sundt Sivilarkitekt/Eier 977 63 008 rcs@origoark.no

Rikke Ch. Sundt
Sivilarkitekt/Eier
977 63 008 rcs@origoark.no

Eirik Oen Lie Bachelor byggdesign/Eier 932 63 389 eol@origoark.no

Eirik Oen Lie
Bachelor byggdesign/Eier
932 63 389 eol@origoark.no

Solveig Amundsen Master i arkitektur 940 22 356 sa@origoark.no

Solveig Amundsen
Master i arkitektur
940 22 356
sa@origoark.no

Inga Lindstrøm Sivilarkitekt 940 22 358 il@origoark.no

Inga Lindstrøm
Sivilarkitekt
940 22 358
il@origoark.no

Lise Ringheim Sivilarkitekt 940 22 372 lr@origoark.no

Lise Ringheim
Sivilarkitekt
940 22 372
lr@origoark.no

Lena Bergtun Eliassen Master i arkitektur 940 22 357 lbe@origoark.no

Lena Bergtun Eliassen
Master i arkitektur
940 22 357 lbe@origoark.no

 
Linda Erichsen Økonomiansvarlig 941 82 624 le@origoark.no

Linda Erichsen Økonomiansvarlig
941 82 624
le@origoark.no

Thuy-Duong Thi Vu Master i arkitektur 940 22 368 tdv@origoark.no

Thuy-Duong Thi Vu
Master i arkitektur
940 22 368 tdv@origoark.no

 
Lars Rente Master i arkitektur 940 22 359 lar@origoark.no

Lars Rente
Master i arkitektur
940 22 359
lar@origoark.no

Eva Kathrine Frøisland Ingeniør, byggeteknikk 940 22 366 ekf@origoark.no

Eva Kathrine Frøisland
Ingeniør, byggeteknikk
940 22 366
ekf@origoark.no

 
Katrine Wang Høiem Master i arkitektur 940 22 371 kwh@origoark.no

Katrine Wang Høiem
Master i arkitektur
940 22 371 kwh@origoark.no

Lars Nordstrønen Ingeniør, byggeteknikk 940 22 367 lan@origoark.no

Lars Nordstrønen
Ingeniør, byggeteknikk
940 22 367
lan@origoark.no