Om oss

Origo Arkitektgruppe as arbeider med arkitektur, plan, konstruksjon og design. Vi leverer prosjekter på et høyt faglig nivå med vekt på nytenkning og kvalitet. Vi har som mål å skape bygg som er rike på opplevelser, og arbeider med rasjonelle, effektive og oversiktlige strukturer.

Origo ble stiftet i 1987, og har siden oppstart hatt hovedtyngden av sitt arbeid innen komplekse bygg. Vi har varierte oppdrag i de fleste kategorier: Helsebygg og sykehus, skoler, idrettsbygg, boliger, transformasjon, rehabilitering og restaurering. Vi har god kjennskap til offentlig planlegging og forvaltning, og utfører mulighetsstudier og prosjektrelaterte reguleringsplaner.

Origo Arkitektgruppe as eies av Solveig Amundsen, Per Kleve, Eirik Oen Lie, Lise Ringheim og Rikke Charlotte Sundt. Vi er i dag 9 engasjerte og dyktige medarbeidere. Gjennom utvikling av prosjekter, deltagelse i konkurranser, kursing og rekruttering, videreutvikler vi et godt fagmiljø med variert kompetanse.

Medarbeidere

Per Kleve Daglig leder/Sivilark/Eier 970 40 930  pk@origoark.no

Per Kleve
Daglig leder/Sivilark/Eier
970 40 930
pk@origoark.no

Rikke Ch. Sundt Sivilarkitekt/Eier 977 63 008  rcs@origoark.no

Rikke Ch. Sundt
Sivilarkitekt/Eier
977 63 008 rcs@origoark.no

Eirik Oen Lie Bachelor byggdesign/Eier 932 63 389  eol@origoark.no

Eirik Oen Lie
Bachelor byggdesign/Eier
932 63 389 eol@origoark.no

Solveig Amundsen Master i arkitektur/Eier 940 22 356  sa@origoark.no

Solveig Amundsen
Master i arkitektur/Eier
940 22 356
sa@origoark.no

Katrine Wang Høiem Master i arkitektur 940 22 371  kwh@origoark.no

Katrine Wang Høiem
Master i arkitektur
940 22 371 kwh@origoark.no

Lena Stiby Master i arkitektur 940 22 368   ls@origoark.no

Lena Stiby
Master i arkitektur
940 22 368
ls@origoark.no

Lise Ringheim Sivilarkitekt/Eier 940 22 372  lr@origoark.no

Lise Ringheim
Sivilarkitekt/Eier
940 22 372
lr@origoark.no

Linda Erichsen Økonomiansvarlig 941 82 624  le@origoark.no

Linda Erichsen Økonomiansvarlig
941 82 624
le@origoark.no

Christopher Byrne Master i arkitektur 940 22 357  cb@origoark.no

Christopher Byrne
Master i arkitektur
940 22 357
cb@origoark.no